Sormat

ONAYLAR

CE-BELGESİ VE ETA ONAYI – BİZDE HEPSİ VAR!

Sormat ürünlerinde çeşitli ulusal ve uluslararası onaylar bulunmaktadır. Tüm onaylar bağımsız kuruluşların kalite kontrolüne dayanmaktadır. Yapı ürünlerinde en önemli onay ise Avrupa Teknik Onayı yani ETA’dır.

Profesyoneller arasında bile, ETA iyi bilinmemektedir. Sebeplerden biri sistemin karmaşıklığı; metal dübeller için ETA 12 alternatif seçenekten oluşur. Her seçenek, ürün üzerinde yapılacak belirli bir miktarda testten oluşur. Seçenek 1’de, ürünün birçok farklı özelliği test edilirken, seçenek 12’de sadece birkaç özellik test edilmiştir. Bu, seçenek 1’deki ürünlerin, özellikleri hakkında seçenek 12’dekilere göre çok daha fazla resmi verilere sahip olduğu anlamına gelir. Diğer bir deyişle, seçenek 1 ürünü, olası uygulama alanları bakımından daha şeffaftır.

CE işareti, inşaat ürünlerine ilişkin AB direktifine dayanan bir uygunluk işaretidir. CE işareti ile üretici, ürünlerin AB direktifinde belirtilen tüm şartlara uygun olduğunu gösterir. Gereksinimleri; ürünün boyu, hammaddesi, nihai ürün ile ilgilidir. CE işaretlerini kullanmak için Avrupa Teknik Onayı (ETA) gerekmektedir.

Sormat’ın Kalite Politikasına göre, ürünler yalnızca müşteri taleplerini değil aynı zamanda resmi gereklilikleri de yerine getirmelidir. Bir Perakendeci olarak veya bir satıcı olarak bir Sormat ürünü seçerken, en zorlu uygulamalarda bile ürünün uygunluğu, güvenliği ve uygunluğundan emin olabilirsiniz.