Sormat

Gizlilik politikamız

Sormat ürünlerine ve hizmetlerine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sormat web sitesine (www.sormat.com) girilen tüm kişisel veriler, yalnızca kişiselleştirilmiş hizmet, ürün bilgileri veya özel teklifler ve ilgili haberler sağlama amacıyla saklanacak, işlenecek ve gerekirse güvenilir Sormat ortak şirketlerine iletilecektir. Sormat Oy, kullanıcının kişisel verilerinin veri koruma yasalarına uygun olarak kesinlikle gizli tutulmasını sağlamayı taahhüt eder.

Kişisel Veriler Yasasına (523/1999) göre dosyanın açıklaması, § 10

1. Dosya denetleyicisi
Sormat Oy
İşletme Kimliği: 17427932
Harjutie 5, 21290 RUSKO, FİNLANDİYA
Tel. +358 20 794 0200

2. Denetleyici temsilcisinin iletişim bilgileri
Pazarlama Müdürü Erkka Nevala, erkka.nevala (at) sormat.fi, tel. +358 20 794 0200

3. Dosyanın adı
Sormat Oy’un paydaş sicili

4. Dosyanın amacı
Veriler, konu hakkındaki kişisel verilerinin toplanmasını ve kaydedilmesini açıkça yasaklamadığı sürece, Sormat Oy’un pazarlama, satış ve adres gerektiren diğer benzer teslimatları için kullanılır.

5. Dosyanın veri içeriği
Adı ve soyadı, şirketteki yeri
E-posta adresi, telefon numarası
Anadil
Şirket Adı
Şirketin iletişim bilgileri
Pazarlama önlemlerine katılım hakkında bilgi

6. Düzenli veri kaynakları
Kişisel veriler, esas olarak kendisinden alınan verilerden toplanır. Veriler, Sormat Oy’un personeli tarafından kamuya açık ve ticari kayıtlar aracılığıyla, şirketlerin telefon santralleri vb. İle ve internet sitelerinde bulunan bilgilerle sorgulama yoluyla toplanabilir ve güncellenebilir.

7. Verilerin açıklanması
Dosyadaki veriler üçüncü şahıslara ifşa edilmez, ancak bir kişinin adı, adresi veya e-posta adresi gibi bilgiler, Madde 4’te açıklanan amaçlar için Sormat Oy’un taşeronuna geçici olarak sunulabilir. Üçüncü şahıs, veri dosyasını kullanamaz. kendi amaçları için ve üçüncü taraf Kişisel Veri Yasası’nın (523/1999) şartlarının farkında olmalıdır.

8. Veri korumanın ilkeleri
Veri dosyası dış taraflarca kullanılmaya karşı korunmaktadır. Veri dosyasına, yalnızca dosyalarında kişisel verilerin işlenmesini gerektiren görevleri olan kişiler tarafından erişilebilir. Veri dosyasının kullanımı kişisel kullanıcı adları ve şifreler ile korunmaktadır.

9. Veri konusunun erişim hakkı
Veri konusu, dosyada kayıtlı olan verileri inceleme hakkına sahiptir. Muayene talebi yazılı olarak yapılır ve veri dosyası konularından sorumlu olan kişiye yapılır.

10. Verilerin düzeltilmesi
Denetleyici, kendi inisiyatifinde veya veri konusunun isteği üzerine, işlemin amacına ilişkin olarak hatalı, eksik veya eski olan veri dosyasında yer alan kişisel verileri düzeltecek, silecek veya ekleyecektir. Veri konusu, verilerin düzeltilmesi için dosya denetleyicisinin veri dosyası konularından sorumlu olan kişiye danışacaktır.